2015 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

2015 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye Meclisi

Sayı     :54034294.301.03-[11/          ]                                                                                                 Ekim 2015

Konu   :Meclis Gündem İlanı

 

İLAN METNİ

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesinde "Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırılan günde toplanır" denilmekte olup; Kasım ayı belediye meclis toplantısı 02.11.2015 pazartesi günü saat 18:00’da aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere belediye meclis salonunda yapılacaktır.

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

 

2015 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1- 2016 Mali Yılı Bütçe Gelir Tarifeleri İle İlgili Plan Ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2- 2016 Mali Yılı Çok Yıllı Gelir-Gider Bütçesinin ve Performans Hedef Tablolarının görüşülmesi.

3- 2015 takvim yılında 74.057.994,00.-TL’den oluşan Belediyemiz bütçesine bazı kalemlerde ki artış nedeni ile hazırlanan 12.000.000,00.-TL’lik ek bütçenin görüşülmesi.

4- Evsel Katı Atık Tarifelerinin görüşülmesi.

5- SODES Projesinde ortağı olduğumuz ERKAD’ın(Erzincan Kalkınma Eğitim Kültür ve Turizm Derneği)  yer talebinin görüşülmesi.

6- Belediyemiz Taşınmazlarından Süleyman Demirel İş Merkezinin satışının görüşülmesi.

7- 05.10.2015 tarih ve [ 10 / 194 ] sayılı Meclis Kararı ile görüşülen ilimiz merkez;

a- Taksim Mahallesi 1848 ada 4, 5 parsel ve 2033 ada 5 parsel,

b- Taksim Mahallesi 2033 ada 3, 4 parseller,

c- Arslanlı Mahallesi 1208 ada 1, 2, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 parseller

d- Cumhuriyet 977 ada 19 parsel, 2209 ada 1 parsel,

e- Yunus Emre Mahallesi 2163 ada 5 parsel,

f- Halitpaşa Mahallesi 2153 ada 10 parsel,

g -Atatürk Mahallesi 1041 ada 425 parsel,

h- Taksim Mahallesi 1890 ada 2 parsel,

i- Beybağı Mahallesi 434 ada 62 ve 65 parseller,

j- Taksim Mahallesi 1971 ada 1 parsel,

k- Yunus Emre Mahallesi 2247 ada 1, 4 ve 5 parseller,

l- Karaağaç Mahallesi 1130 ada 1 parsel,

m- Başbağlar Mahallesi 2100 ada 1 parselin imar plan tadilat talepleri;

n- Karaağaç ve Gülabibey Mahallerinde bulunan X işaretli toptan ticaret, konut dışı kentsel çalışma alanlarında bulunan işyerlerine şu anda iştigal ettikleri işlerle ilgili işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi ile ilgili İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

8- İlimiz Merkez Fatih Mahallesi 1480 ada 11 parselin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9- Erzincan Belediyesi 13 Şubat Kavşağından başlayarak Türkmenoğlu Köyüne uzanan 30 m olarak planlı Çağlayan yolunun, Ergan Dağı Kış Turizm Merkezine ve Girlevik Şelalesi Turizm Bölgesine ulaşım ana aksı olması sebebiyle yol boyunca "turizm ulaşım koridoru" çerçevesinde tasarımsal boyutta yeniden planlanması talebinin görüşülmesi.

10- İlimiz Merkez Atatürk Parkı batısına ait 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar plan değişikliği için Belediye Meclisince alınan 06.07.2015 tarih ve [ 07 / 152 ] sayılı kararına askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesi.