2015 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

2015 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye Meclisi

Sayı    : 54034294-050.01.02-[ 09/     ]                                                                                    01.09.2015

  Konu  : Meclis Gündem İlanı

 

.

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

 

2015 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1.Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü öğrencilerinin beceri eğitimi ve stajlarını yapabilmesi için,  Belediyemize ait Esentepe Sosyal Tesisleri işletmesinin geçici olarak okula verilmesi talebinin görüşülmesi.

2. Mülkiyeti Belediyemize ait Nedim Muradoğlu İş Merkezi No:32’de bulunan gayrimenkulün satış talebinin görüşülmesi.

3. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Yeni Transit 470 ELD-Ekstra Uzun ( çift arka teker ) Çift Kabin Kamyonet Kasasız 155 PS aracın alımının görüşülmesi.

4. Belediyemiz tarafından daha önce kilometre başına 1.-TL olarak belirlenmiş olan uzun yol cenaze nakli hizmeti tarifesinin kaldırılarak, uzun yol cenaze nakli hizmetinin ücretsiz olarak uygulanmasının görüşülmesi.

5. Belediyemiz Özel Güvenlik Hizmet alanlarında kullanılan ekonomik ömrünü doldurmuş ve atıl durumda bulunan 14 adet Kırıkkale marka tabanca ile 1 adet MPS tüfeğin Makine Kimya Endüstrisine bedelsiz hibe edilmesi ve yenilerinin alınması, atıl durumda olup kullanılmayan 20 adet av tüfeğinin satışının görüşülmesi.

6. İlimiz Karaağaç ve Gülabibey Mahallerinde bulunan X işaretli toptan ticaret, konut dışı kentsel çalışma alanlarında bulunan işyerlerine şu anda iştigal ettikleri işlerle ilgili işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi hususunun görüşülmesi.

7. İlimiz Merkez Fatih Mahallesi 1558 ada 6 nolu parselde 26,55 m2’lik Belediyemiz hissesinin, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 22.07.2015 tarih ve 4557 sayılı yazıları ile taşınmazda Eğitim Tesisi yapılması için Reyhan Kültür Vakfı Üzümlü Şubesine tahsisinin görüşülmesi.

8. DSİ. Şube Müdürlüğünün şehir dışına taşınması için Belediyemiz ile DSİ Şube Müdürlüğü arasında protokol imzalanarak , Yalnızbağ Beldesinde bulunan Belediyemize ait 318 ada 14 parsel ile DSİ.’ye ait Karaağaç Mahallesi 110 ada 16 parselin takasının görüşülmesi.

9. İmar planında planlı çöp alanı olan bölgenin, kentin çöp depolama ihtiyacının karşılanmasında yetersiz kalması, ambalaj ve kâğıt atığı depolama-ayrıştırma alanına ihtiyaç duyulması nedeniyle, imar planında tarım alanı olarak planlanan İlimiz Merkez Beybağı 371 ada 1 nolu parselin bir kısmı ile 367 ada 18, 19, 21 ve 22 nolu parsellerin çöp depolama alanına dönüştürülmesi talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi

10. İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 48 ada 95 parselde 5271,83 m²’lik taşınmazın kamulaştırılması veya imar plan tadilatı yapılması ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

11. İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesinde yer alan mülkiyeti Kızılay'a ait 104 ada 1 parselin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 976 ada 1 parsel ve 1179 ada 27 parselin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 1088 ada 60 parselde 79,90 m2’lik Belediyemiz hissesinin hissedarımıza satışı ile ilgili Kıymet Takdir Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. İlimiz Merkez Demirkent 1511 parselde 80,00 m2’lik Belediyemiz hissesinin hissedarımıza satışı ile ilgili Kıymet Takdir Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15. İlimiz Merkez Demirkent 989 parsel nolu 556,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz imar planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili Kıymet Takdir Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16. İlimiz Merkez Taksim Mahallesi 2121 ada 1 parsel nolu taşınmaz imar planında belediye hizmet alanında kaldığından 123,21 m2 hisse ile 2735,29 m2 hissenin kamulaştırılması ile ilgili Kıymet Takdir Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17. İlimiz Merkez İstasyon Mahallesi 304 ada 2, 7. 8, 12, 13,15 parsel nolu taşınmazlar imar planında Terzi Baba Mezarlığı alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili Kıymet Takdir Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18. İlimiz Merkez Taksim Mahallesi 1848 ada 4, 5 parsel ve 2033 ada 5 parselin imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.

19. İlimiz Merkez Taksim Mahallesi 2033 ada 3 ve 4 parselin imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.

20. İlimiz Merkez Arslanlı Mahallesi 1208 ada 1, 2, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 nolu parsellerin imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.

21. İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 977 ada 19 ve 2209 ada 1 parsellerin  imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.

22. İlimiz Merkez Yunus Emre Mahallesi 2163 ada 5 parselin imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.

23. İlimiz Merkez Halitpaşa Mahallesi 2153 ada 10 parselin imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.

24. İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 1041 ada 425 parselin imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.