2015 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ

2015 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye Meclisi

  Sayı    : 54034294-050.01.02-[ 07/     ]                                                                            30.06.2015

  Konu  : Meclis Gündem İlanı

 

.

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

 

2015 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ

İlimiz Merkez sınırları içinde kurumlarca altyapı veya şebekelerinde her türlü kablo ve benzeri gerecin kullanılmasında alınacak ücretlerin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Erzincan Belediyespor’un şehirlerarası müsabakalara gidiş gelişte yaşadığı maddi zorluklar dolayısıyla maddi yardım yapılması talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Şehir içi ulaşımı yapan S.S. 23 Nolu Kent İçi Ulaşım Motorlu Taşıt Kooperatifinin şehir içi ulaşım ücretlerinin artırılması talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 85 ada 1 parselin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

İlimizde ki tüm ticari alanlarda kat yüksekliği ve yapı yüksekliklerinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 48 ada 95 parselde 5271,83 m²’lik taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 54 ada 29 parselde 132,61 m²’lik Belediyemiz hissesinin hissedarlarımıza satışı ile ilgili Kıymet Takdir Komisyon Raporunun görüşülmesi.

İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 2096 ada 8 parselde 298,66 m²’lik Belediyemiz hissesinin hissedarlarımıza satışı ile ilgili Kıymet Takdir Komisyon Raporunun görüşülmesi.

İlimiz Merkez Yeni Mahalle 25 ada 20 parsel nolu 426 m²’lik taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

İmar planında, planlı çöp alanı olan bölgenin kentin çöp depolama ihtiyacının karşılanmasında yetersiz kalması, ambalaj ve kâğıt atığı depolama- ayrıştırma alanına ihtiyaç duyulması nedeniyle, imar planında tarım alanı olarak planlanan İlimiz Merkez Beybağı 371 ada 1 nolu parselin bir kısmı ile 367 ada 18, 19, 21 ve 22 nolu parsellerin çöp depolama alanına dönüştürülmesi talebinin görüşülmesi.

Sayıştay denetimi neticesinde Belediye Meclisinin 05.04.2013 tarih ve 57 Sayılı Meclis Kararının, 3194 Sayılı İmar Kanunun 37 ve 44. Maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan Otopark Yönetmeliği ve genel tebliğine aykırı olduğu belirtildiğinden, Belediye Meclisinin 05.04.2013 tarih ve 57 Sayılı Meclis Kararının yeniden görüşülmesi.

İlimiz Merkez Taksim Mahallesi 2289 ada 1 parselde 2092,33 m2 ve 2287 ada 1 parselde 132,12 m2’lik hisselerin emlak değeri üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığının talebi ile hisse devrinin görüşülmesi.

İlimiz  Merkez Karaağaç Mahallesinde yer alan mülkiyeti Kızılay'a ait 104 ada 1 parsel nolu taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama İmar plan değişikliğinin görüşülmesi.

03.06.2015 tarih ve 129 sayılı Meclis kararına istinaden İmar Müdürlüğünce hazırlatılmış olan İlimiz Merkez Atatürk Parkı batısına ait 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar plan değişikliğinin görüşülmesi.

Erzintaş Pet. İnş. Hiz. ve Gıda San. Tic. A.Ş.’nin % 97 hissesinin Belediyemize ait olması nedeniyle ilgili bankalardan aldığı ve alacağı tüm kredi işlemlerinde ( teminat mektubu, nakit kredi ve çek defteri ) için, Belediye Başkanı kefaletine ihtiyaç duyulduğundan, kefalet yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi ve kullandırılmasının görüşülmesi.