2015 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

2015 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye Meclisi

 

  Sayı    : 54034294-050.01.02-[ 05/     ]                                                                             28.04.2015

  Konu  : Meclis Gündem İlanı

İLAN METNİ

 

     5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesinde "Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırılan günde toplanır" denilmekte olup; mayıs ayı belediye meclis toplantısı 04.05.2015 pazartesi günü saat 18.00’da aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere belediye meclis salonunda yapılacaktır.

 
 
 
 

                                                                     

2015 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1-2014 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.

2-Belediyemize ait ilimiz Merkez Fatih Mahallesi 2223 ada 3 parselde bulunan 710 m2 yüzölçümlü olan arsanın ( taşınmazın ) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilerek satılmasının görüşülmesi.

3-Belediyemizce halihazır harita yapım işinin İller Bankası Anonim Şirketi aracılığı ile yapılması için banka yetkilendirilmesinin görüşülmesi.

4-İlimiz Merkez İzzetpaşa Mahallesi 2040 ada 6 parselde 780,50 m2’lik Belediyemiz hissesinin hissedarlarımıza satışı ile ilgili Kıymet Takdir Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5-İlimiz Merkez Fatih Mahallesi 1508 ada 2 parselin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

6-İlimiz Merkez Fatih Mahallesi 1546 ada 1 parselin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

7-İlimiz Merkez Taksim Mahallesi 2004 ada 1 parselin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi

8-İlimiz Merkez Yeni Mahalle 17 ada 18, 19 ve 20 parsellerin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

9-İlimiz Merkez Fatih Mahallesi 1572 ada 10 parselin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

10-Mevcut imar planında kat adedi verilerek planlanan parsellerin yapı yüksekliklerinin, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 16. Maddesinin 11. Fıkrasına göre belirlenmesi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

11-İlimiz Merkez Bahçelievler Mahallesi sınırlarında yer alan Atatürk Parkının batı kısmında ki alanın Dini Tesis alanı yapılması ile ilgili imar plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

12-İl Emniyet Müdürlüğünün Taksim Mahallesi 2149 ada 3 parsel için plan tadilat talebinin görüşülmesi.