2015 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

2015 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye Meclisi

 

 Sayı    : 54034294-050.01.02-[ 04/     ]                                                                             01.04.2015

  Konu  : Meclis Gündem İlanı

İLAN METNİ

 

     5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesinde "Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırılan günde toplanır" denilmekte olup; nisan ayı belediye meclis toplantısı 06.04.2015 pazartesi günü saat 18.00’da aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere belediye meclis salonunda yapılacaktır.

 
 
 
 

                                                                     

2015 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

 

1-2014 Yılı Faaliyet Raporlarının görüşülmesi. ( 5393 Sayılı Kanun 56.Madde )

2-Encümen Üyeliklerine üye seçimi. ( 3 kişi 1 yıl süreli 5393 Sayılı Kanun 33. Madde )                                                                                                      

3-Bütçe Komisyonu üye seçimi.  ( 5 kişi 1 yıl süreli 5393 Sayılı Kanun 19. Madde )                                                                                                   

4-İmar Komisyonu üye seçimi.  ( 5 kişi 1 yıl süreli5393 Sayılı Kanun 19. Madde )                                                                                                                                                            

5-Denetim Komisyonu raporunun meclise sunulması. ( 5393 Sayılı Kanun 26.Madde )

6-Erzincan Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısında oy birliği ile kabul edilen Erzincan’da ki Manevi Büyüklerin Tanıtımı ve çocuklar için Trafik Eğitim Alanı konulu projelerin görüşülmesi.

7-5393 Sayılı Belediye Kanunun 75.Maddesine istinaden İŞKUR ile ortaklaşa yürütülecek Meslek ve Beceri Edindirme Kursları ilgili Belediye Başkanı Sayın Cemalettin BAŞSOY’a yetki verilmesinin görüşülmesi.

8-Yeni yapılacak olan Canlı Hayvan Pazarı yapımı için T.C. Kalkınma Bakanlığı, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nca sağlanacak proje ihale bedelinin %5 oranında eş finansmanının belediyemizce sağlanması ve yapılacak tüm işlemler için Belediye Başkanı Sayın Cemalettin BAŞSOY’a yetki verilmesinin görüşülmesi.

9-İlimiz yatırım planları içinde yer alan “Hibrit Tranvay” proje sürecinin başlatılması ,için “Kent içi Ulaşım Ana Planının” hazırlanması için Türkiye genelinde gerekli yetkilere sahip üniversitelerle ortak proje yapılması konusunda her türlü protokol ve işlemler için Belediye Başkanı Sayın Cemalettin BAŞSOY’a yetki verilmesinin görüşülmesi.

10-Belediyemiz adına T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın sosyal gelişmenin ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması beşer sermayenin geliştirilmesi ihtiyacını etkin bir şekilde karşılamak üzere, Erzincan ilinin içinde bulunduğu Sosyal Destek Projeleri (SODES), Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Projeleri (KUDAKA) bünyesine yürütülecek tüm projelerin başlanma aşamasından bitiş aşamasına kadar olan süreçte temsil ve ilzama Proje başvuru sahibi Erzincan Belediye Başkanlığı adına tüm iş ve işlemlerde Başkan Yardımcısı Hikmet Şükrü BEYİTOĞLU ve belediyemiz personellerinden Murat USLU’ya tam yetki verilmesinin görüşülmesi.

11-İlimiz Taksim Mahallesi 419 ada 3 no’lu mülkiyeti belediyemize ait parselin, Gençlik ve Kültür Merkezi yapılması amacı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsisinin yapılması için 06.07.2011 tarih ve 104 sayılı Meclis Kararı alınmış olup, yapılan uygulama sonucunda oluşan parsel numaralarındaki değişiklikten dolayı Taksim Mahallesi 419 ada 6 parsel no’lu taşınmazın Gençlik ve Spor İl Bakanlığı’na tahsisinin yapılmasının görüşülmesi.

12-İlimiz Merkez Halitpaşa Mahallesi 1057 ada 13 parselde 120 m2’lik Belediyemiz hissesinin hissedarlarımıza satışı ile ilgili Kıymet Takdir Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13-İlimiz Merkez İzzetpaşa Mahallesi 2040 ada 6 parselde 780,50 m2’lik Belediyemiz hissesinin hissedarlarımıza satışı ile ilgili Kıymet Takdir Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14-İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi 103 ada 20 parselde 114,10 m2’lik Belediyemiz hissesinin hissedarlarımıza satışı ile ilgili Kıymet Takdir Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15-İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 1199 ada 21 parselde 4,39 m2’lik Belediyemiz hissesinin hissedarlarımıza satışı ile ilgili Kıymet Takdir Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16-02.03.2015 tarih ve 52 sayılı Meclis Kararına istinaden İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlatılmış olan ilimiz merkez Cumhuriyet Mahallesi 61, 62, 63, 64 ve 66 adalara ait imar planı değişikliğinin onaylanmasının görüşülmesi.

17-Mevcut imar planında yeşil alan olarak önerilmiş olan ilimiz Karaağaç Mahallesi 110 ada 16 parselde ki DSİ alanının güney-doğu köşesinde akaryakıt istasyonu planlaması ve kaldırılan yeşil alan miktarı kadar ilimiz merkez Karaağaç Mahallesi 110 ada 2 parselde ki eski terminal alanının kuzeyine önerilmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesi.

18-İlimiz Merkez Fatih Mahallesi 1508 ada 2 parselin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

19-İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 2099 ada 7 parselin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

20-İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 2163 ada 5 parsel imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

21-İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 2092 ada 1 parsel imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

22-İlimiz Merkez Fatih Mahallesi 1565 ada 1, 2, 3, 4 parseller ve 1564 ada 2 parselin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

23-İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 977 ada 19 parsel ve 2209 ada 1 parselin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

24-İlimiz Merkez Fatih Mahallesi 1546 ada 1 parselin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

25-İlimiz Merkez Taksim Mahallesi 2004 ada 1 parselin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi

26-İlimiz Merkez Kızılay Mahallesi 570 ada 23 ve 24 parsellerin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

27- İlimiz Merkez Yeni Mahalle 17 ada 18, 19 ve 20 parsellerin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

28-İlimiz Merkez Taksim Mahallesi 1806 ada 1 parselin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

29-İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 2249 ada 3 parsel ve 2102 ada 9 parselin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

30-İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 1834 ada 10 parselin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

31-İlimiz Merkez Fatih Mahallesi 1572 ada 10 parselin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

32-Mevcut imar planında kat adedi verilerek planlanan parsellerin yapı yüksekliklerinin, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 16. Maddesinin 11. Fıkrasına göre belirlenmesi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

33-İlimiz Merkez Gülabibey Mahallesi Muhtarı ve Mahalle sakinlerinin, Gülabibey Mahallesi sınırlarındaki genel kat artırımı ile ilgili talepleri ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.