2021 KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

2021 KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

 2021 KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 26.10.2021 tarih ve E-15020 Sayılı yazıları gereği, 2022 Mali yılında uygulanacak ücretler tarifesinin  görüşülmesi

2-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.10.2021 tarih ve E-15059 Sayılı yazıları gereği, 2022 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçe tasarısının görüşülmesi

3- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.10.2021 tarih ve E-15060 Sayılı yazıları gereği, 2022 Performans Programının görüşülmesi

4- Erzincan ili Merkez İlçe Yoğurtlu sınırları içerisinde yer alan 1148 numaralı parsel üzerinde imar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

5- Erzincan ili Merkez İlçe Yoğurtlu trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

6- Erzincan ili Merkez İlçe Yaylabaşı trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

7- Erzincan ili Merkez İlçe Ulalar trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

8- Erzincan ili Merkez İlçe trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

9- Erzincan ili Merkez İlçe Kavakyolu trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

10- Erzincan ili Merkez İlçe Geçit trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

11- Erzincan ili Merkez İlçe Çukurkuyu trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

12- Erzincan ili Merkez İlçe Demirkent trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

13- Erzincan ili Merkez İlçe Akyazı trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

14- Erzincan ili Merkez İlçe Yalnızbağ trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.09.2021 tarih ve E.12226 sayılı yazıları gereği, bacalarda maksimum ölçülerin belirlenmesi hususuna ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi

16- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.10.2021 tarih ve E.14264 sayılı yazılarıyla; Erzincan ili Merkez İlçe Keklikkayası Mahallesi 506 ada 3, 4, 5, ve 10 numaralı parseller için hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım imar ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden görüşülmesi.

17- Fen İşleri Müdürlüğünün 21.10.2021 tarih ve E-14805 Sayılı yazılarıyla; Erzincan Merkez Kurutilek Mahallesi 137 Ada 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ve 13 numaralı parseller üzerine ‘’Lisansız Elektrik Üretim Tesisi’’ yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 35.000.000,00.-TL’ye kadar kredi talebinde bulunulması ve işlemleri yürütmek, gerekli protokol ve sözleşmeleri yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.