2021 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

2021 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

2021 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.06.2021 tarih ve E.9016 sayılı yazılarıyla Erzincan ili Merkez İlçe Yoğurtlu sınırları içerisinde yer alan 1148 numaralı parsel üzerinde imar plan değişikliği yapılmasına yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan  değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.07.2021 tarih ve E.9192 sayılı yazılarıyla Aras Elektrik Dağım A.Ş Genel Müdürlüğü, Yatırım ve Tesis Koordinatörlüğü’nün 20.05.2021 tarih ve 185424 sayılı yazısına istinaden Zeminde mevcut olan trafoların kamulaştırılması maksadıyla İmar planları üzerine işlenmesi şeklinde Erzincan ili Merkez İlçe Yoğurtlu trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliği yapılmasına yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama  ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.07.2021 tarih ve E.9193 sayılı yazılarıyla Aras Elektrik Dağım A.Ş Genel Müdürlüğü, Yatırım ve Tesis Koordinatörlüğü’nün 20.05.2021 tarih ve 185424 sayılı yazısına istinaden Zeminde mevcut olan trafoların kamulaştırılması maksadıyla İmar planları üzerine işlenmesi şeklinde Erzincan ili Merkez İlçe Yaylabaşı trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliği yapılmasına yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.07.2021 tarih ve E.9194 sayılı yazılarıyla Aras Elektrik Dağım A.Ş Genel Müdürlüğü, Yatırım ve Tesis Koordinatörlüğü’nün 20.05.2021 tarih ve 185424 sayılı yazısına istinaden Zeminde mevcut olan trafoların kamulaştırılması maksadıyla İmar planları üzerine işlenmesi şeklinde Erzincan ili Merkez İlçe Ulalar trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliği yapılmasına yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.07.2021 tarih ve E.9195 sayılı yazılarıyla Aras Elektrik Dağım A.Ş Genel Müdürlüğü, Yatırım ve Tesis Koordinatörlüğü’nün 20.05.2021 tarih ve 185424 sayılı yazısına istinaden Zeminde mevcut olan trafoların kamulaştırılması maksadıyla İmar planları üzerine işlenmesi şeklinde Erzincan ili Merkez İlçe trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliği yapılmasına yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama  ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.07.2021 tarih ve E.9196 sayılı yazılarıyla Aras Elektrik Dağım A.Ş Genel Müdürlüğü, Yatırım ve Tesis Koordinatörlüğü’nün 20.05.2021 tarih ve 185424 sayılı yazısına istinaden Zeminde mevcut olan trafoların kamulaştırılması maksadıyla İmar planları üzerine işlenmesi şeklinde Erzincan ili Merkez İlçe Kavakyolu trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliği yapılmasına yönelik  hazırlanmış olan  1/1000 ölçekli uygulama  ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.07.2021 tarih ve E.9197 sayılı yazılarıyla Aras Elektrik Dağım A.Ş Genel Müdürlüğü, Yatırım ve Tesis Koordinatörlüğü’nün 20.05.2021 tarih ve 185424 sayılı yazısına istinaden Zeminde mevcut olan trafoların kamulaştırılması maksadıyla İmar planları üzerine işlenmesi şeklinde Erzincan ili Merkez İlçe Geçit trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliği yapılmasına yönelik  hazırlanmış olan  1/1000 ölçekli uygulama  ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.07.2021 tarih ve E.9198 sayılı yazılarıyla Aras Elektrik Dağım A.Ş Genel Müdürlüğü, Yatırım ve Tesis Koordinatörlüğü’nün 20.05.2021 tarih ve 185424 sayılı yazısına istinaden Zeminde mevcut olan trafoların kamulaştırılması maksadıyla İmar planları üzerine işlenmesi şeklinde Erzincan ili Merkez İlçe Çukurkuyu  trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliği yapılmasına yönelik  hazırlanmış olan  1/1000 ölçekli uygulama  ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.07.2021 tarih ve E.9199 sayılı yazılarıyla Aras Elektrik Dağım A.Ş Genel Müdürlüğü, Yatırım ve Tesis Koordinatörlüğü’nün 20.05.2021 tarih ve 185424 sayılı yazısına istinaden Zeminde mevcut olan trafoların kamulaştırılması maksadıyla İmar planları üzerine işlenmesi şeklinde Erzincan ili Merkez İlçe Demirkent trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliği yapılmasına yönelik  hazırlanmış olan  1/1000 ölçekli uygulama  ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.07.2021 tarih ve E.9200 sayılı yazılarıyla Aras Elektrik Dağım A.Ş Genel Müdürlüğü, Yatırım ve Tesis Koordinatörlüğü’nün 20.05.2021 tarih ve 185424 sayılı yazısına istinaden Zeminde mevcut olan trafoların kamulaştırılması maksadıyla İmar planları üzerine işlenmesi şeklinde Erzincan ili Merkez İlçe Akyazı trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliği yapılmasına yönelik  hazırlanmış olan  1/1000 ölçekli uygulama  ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.07.2021 tarih ve E-9192 sayılı yazılarıyla Aras Elektrik Dağım A.Ş Genel Müdürlüğü, Yatırım ve Tesis Koordinatörlüğü’nün 20.05.2021 tarih ve 185424 sayılı yazısına istinaden Zeminde mevcut olan trafoların kamulaştırılması maksadıyla İmar planları üzerine işlenmesi şeklinde Erzincan ili Merkez İlçe Yalnızbağ trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliği yapılmasına yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama  ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14.07.2021 tarih ve E-9919 sayılı yazılarıyla; Erzincan Merkez İlçe Çarşı Mahallesi 2175 ada 1,2,3 ve 4 numaralı parseller, 1313 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 1314 Ada 1,2 ve 3 numaralı parseller, 171 Ada 43,44,45,46,47,96 ve 98 numaralı parseller için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.09.2021 tarih ve E.12100 sayılı yazılarıyla Erzincan ili Merkez İlçe Cumhuriyet Mahallesi 894 ada 4 ve 5 numaralı parseller için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

14- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.09.2021 tarih ve E.12226 sayılı yazılarıyla Tip İmar Yönetmeliği 32. Madde’nin 3. Bendinde ‘‘ Her türlü bina da hava bacalarının asgari ölçüsü 0,60×0,60 m² dir. Bu alan herhangi bir yapı elamanı (Baca, kiriş vb.) ile daraltılamaz.’’ denilmektedir. Ancak ilimizde yapılan binalarda emsali sağlamak için projede yer alan bacaların ölçüleri büyük çizilip belediyemizden onay alındıktan sonra projeye bağlı kalınmadan yerinde bacalar küçük yapılmaktadır. Bu sorunun çözülmesi için bacalarda maksimum ölçülerin belirlenmesi hususuna ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi

15- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.09.2021 tarih ve E.13363 sayılı yazılarıyla; Belediyemizin istinafa giden icra dosyalarında tehiri icra işlemi yapma için teminat olarak kullanılmak üzere kamu ve özel bankalardan 500.000,00-TL (Beşyüzbin) ‘ye kadar teminat mektubu kullanılması ve teminat mektubu kullanımı ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması hususunda Belediye Başkanı Bekir AKSUN’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.