2021 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ

2021 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

 2021 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- İşletme İştirakler Müdürlüğünün 24.06.2021 tarih ve 8640 sayılı yazısıyla Abonelik sözleşmelerinden alınan güvence bedelinin, verilen hizmetin türüne göre ön görülecek birim miktar üzerinden belirlenmesi ve alındığı tarihteki değerini koruyacak şekilde iade edilmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.

2- Büyük Çakırman Mahallesi 101 Ada 541 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

3- Erzincan Merkez, İstasyon Mahallesi 303 ada 6 numaralı parsel, 295 ada 6 numaralı parsel, 620 ada 3 numaralı parsel ve 621 ada 1 numaralı parselin yer aldığı Uygulama İmar Planı için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.06.2021 tarih ve E.9015 sayılı yazılarıyla Erzincan ili Merkez İlçe Arslanlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 966 Ada 13 numaralı parsel, 970 Ada 9,10 ve 12 numaralı parseller üzerinde imar plan değişikliği yapılmasına yönelik hazırlanmış olan  1/1000 ölçekli uygulama  ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.06.2021 tarih ve E.9016 sayılı yazılarıyla Erzincan ili Merkez İlçe Yoğurtlu sınırları içerisinde yer alan 1148 numaralı parsel üzerinde imar plan değişikliği yapılmasına yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama  ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan  değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.07.2021 tarih ve E.9152 sayılı yazılarıyla Erzincan ili Merkez İlçe Çukurkuyu köyiçi mevkii sınırları içerisinde yer alan 431 ada 1 numaralı parsel, 432 ada 1 numaralı parsel ve 433 ada 5 numaralı parsel  üzerinde imar plan değişikliği yapılmasına yönelik  hazırlanmış olan  1/1000 ölçekli uygulama  ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.07.2021 tarih ve E.9192 sayılı yazılarıyla Aras Elektrik Dağım A.Ş Genel Müdürlüğü, Yatırım ve Tesis Koordinatörlüğü’nün 20.05.2021 tarih ve 185424 sayılı yazısına istinaden Zeminde mevcut olan trafoların kamulaştırılması maksadıyla İmar planları üzerine işlenmesi şeklinde Erzincan ili Merkez İlçe Yoğurtlu trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliği yapılmasına yönelik hazırlanmış olan  1/1000 ölçekli uygulama  ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.07.2021 tarih ve E.9193 sayılı yazılarıyla Aras Elektrik Dağım A.Ş Genel Müdürlüğü, Yatırım ve Tesis Koordinatörlüğü’nün 20.05.2021 tarih ve 185424 sayılı yazısına istinaden Zeminde mevcut olan trafoların kamulaştırılması maksadıyla İmar planları üzerine işlenmesi şeklinde Erzincan ili Merkez İlçe Yaylabaşı trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliği yapılmasına yönelik  hazırlanmış olan  1/1000 ölçekli uygulama  ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.07.2021 tarih ve E.9194 sayılı yazılarıyla Aras Elektrik Dağım A.Ş Genel Müdürlüğü, Yatırım ve Tesis Koordinatörlüğü’nün 20.05.2021 tarih ve 185424 sayılı yazısına istinaden Zeminde mevcut olan trafoların kamulaştırılması maksadıyla İmar planları üzerine işlenmesi şeklinde Erzincan ili Merkez İlçe Ulalar trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliği yapılmasına yönelik  hazırlanmış olan  1/1000 ölçekli uygulama  ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.07.2021 tarih ve E.9195 sayılı yazılarıyla Aras Elektrik Dağım A.Ş Genel Müdürlüğü, Yatırım ve Tesis Koordinatörlüğü’nün 20.05.2021 tarih ve 185424 sayılı yazısına istinaden Zeminde mevcut olan trafoların kamulaştırılması maksadıyla İmar planları üzerine işlenmesi şeklinde Erzincan ili Merkez İlçe trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliği yapılmasına yönelik hazırlanmış olan  1/1000 ölçekli uygulama  ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.07.2021 tarih ve E.9196 sayılı yazılarıyla Aras Elektrik Dağım A.Ş Genel Müdürlüğü, Yatırım ve Tesis Koordinatörlüğü’nün 20.05.2021 tarih ve 185424 sayılı yazısına istinaden Zeminde mevcut olan trafoların kamulaştırılması maksadıyla İmar planları üzerine işlenmesi şeklinde Erzincan ili Merkez İlçe Kavakyolu trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliği yapılmasına yönelik  hazırlanmış olan  1/1000 ölçekli uygulama  ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.07.2021 tarih ve E.9197 sayılı yazılarıyla Aras Elektrik Dağım A.Ş Genel Müdürlüğü, Yatırım ve Tesis Koordinatörlüğü’nün 20.05.2021 tarih ve 185424 sayılı yazısına istinaden Zeminde mevcut olan trafoların kamulaştırılması maksadıyla İmar planları üzerine işlenmesi şeklinde Erzincan ili Merkez İlçe Geçit trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliği yapılmasına yönelik  hazırlanmış olan  1/1000 ölçekli uygulama  ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.07.2021 tarih ve E.9198 sayılı yazılarıyla Aras Elektrik Dağım A.Ş Genel Müdürlüğü, Yatırım ve Tesis Koordinatörlüğü’nün 20.05.2021 tarih ve 185424 sayılı yazısına istinaden Zeminde mevcut olan trafoların kamulaştırılması maksadıyla İmar planları üzerine işlenmesi şeklinde Erzincan ili Merkez İlçe Çukurkuyu  trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliği yapılmasına yönelik  hazırlanmış olan  1/1000 ölçekli uygulama  ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

14- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.07.2021 tarih ve E.9199 sayılı yazılarıyla Aras Elektrik Dağım A.Ş Genel Müdürlüğü, Yatırım ve Tesis Koordinatörlüğü’nün 20.05.2021 tarih ve 185424 sayılı yazısına istinaden Zeminde mevcut olan trafoların kamulaştırılması maksadıyla İmar planları üzerine işlenmesi şeklinde Erzincan ili Merkez İlçe Demirkent trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliği yapılmasına yönelik  hazırlanmış olan  1/1000 ölçekli uygulama  ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.07.2021 tarih ve E.9200 sayılı yazılarıyla Aras Elektrik Dağım A.Ş Genel Müdürlüğü, Yatırım ve Tesis Koordinatörlüğü’nün 20.05.2021 tarih ve 185424 sayılı yazısına istinaden Zeminde mevcut olan trafoların kamulaştırılması maksadıyla İmar planları üzerine işlenmesi şeklinde Erzincan ili Merkez İlçe Akyazı trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliği yapılmasına yönelik  hazırlanmış olan  1/1000 ölçekli uygulama  ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

16- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.07.2021 tarih ve E-9192 sayılı yazılarıyla Aras Elektrik Dağım A.Ş Genel Müdürlüğü, Yatırım ve Tesis Koordinatörlüğü’nün 20.05.2021 tarih ve 185424 sayılı yazısına istinaden Zeminde mevcut olan trafoların kamulaştırılması maksadıyla İmar planları üzerine işlenmesi şeklinde Erzincan ili Merkez İlçe Yalnızbağ trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliği yapılmasına yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama  ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

17- Erzincan Merkez İlçe Çarşı Mahallesi 2175 ada 1,2,3 ve 4 numaralı parseller, 1313 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 1314 Ada 1,2 ve 3 numaralı parseller, 171 Ada 43,44,45,46,47,96 ve 98 numaralı parseller için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği dosyasının, 3194 sayıl İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden görüşülmesi.