2015 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

2015 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYESİ

Belediye Meclisi

 

Sayı    : 54034294-050.01.02-[ 03/     ]                                                                                               24.02.2015

Konu  : Meclis Gündem İlanı

 

İLAN METNİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesinde "Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırılan günde toplanır" denilmekte olup; mart ayı belediye meclis toplantısı 02.03.2015 pazartesi günü saat 18.00’da aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere belediye meclis salonunda yapılacaktır.

 

 

 

2015 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

İlimizde bulunan Cemevi’nin su, elektrik ve benzeri ödemelerinin Belediyemiz tarafından karşılanması talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi
Beton mikserlerinin Belediyemiz sınırları içinde çevreye etkileri ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesi.
İlimiz Merkez Geçit 188 ada 4 parselde 248,97 m2’lik Belediyemiz hissesinin hissedarlarımıza satışı ile ilgili Kıymet Takdir Komisyon Raporunun görüşülmesi.
İlimiz Merkez Kızılay Mahallesi 559 ada 16 parselde 112,35 m2’lik hissenin kamulaştırılması ile ilgili Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 1088 ada 33 parselde 428 m2’lik taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 889 ada 4 parselde 408 m2’lik taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
İlimiz Merkez İzzetpaşa Mahallesi 1004 ada 15 parselde 3720 m2’lik taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
İlimiz Merkez Yoğurtlu 1931 parsel nolu 6740 m2’lik taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
İlimiz Merkez Fatih Mahallesi 1508 ada 2 parsel sınırları için hazırlanmış olan imar plan değişikliğinin görüşülmesi.
İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 2099 ada 7 parsel sınırları için hazırlanmış olan imar plan değişikliğinin görüşülmesi.
İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 2163 ada 5 parsel sınırları için hazırlanmış olan imar plan değişikliğinin görüşülmesi.
İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 2092 ada 1 parsel sınırları için hazırlanmış olan imar plan değişikliğinin görüşülmesi.
İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 61, 62, 63, 64 ve 66 adalara ait imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Sayın Erol YARAR’a 5393 Sayılı
Belediye Kanununun 18. Maddesi “r” bendine göre Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı verilmesinin görüşülmesi.