2021 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ

2021 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

 2021 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- Erzincan ili Merkez ilçe Kavakyolu Mahallesi 303 ada 12 parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği dosyasına ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

2- Büyük Çakırman Mahallesi 101 Ada 541 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

3- Kavakyolu Mahallesi 222 ada 19,22,25 ve 29 parsel numaralı taşınmazlar meri planda ‘’Park ve Rekreasyon Alanı’’ olarak planlı iken, söz konusu taşınmazlar üzerinde; zemindeki imalatlar ile imar planı arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

4- Erzincan Merkez, İstasyon Mahallesi 303 ada 6 numaralı parsel, 295 ada 6 numaralı parsel, 620 ada 3 numaralı parsel ve 621 ada 1 numaralı parselin yer aldığı Uygulama İmar Planı için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği dosyasının, 3194 sayıl İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden görüşülmesi

5- İşletme İştirakler Müdürlüğünün 24.06.2021 tarih ve 8640 sayılı yazısıyla Abonelik sözleşmelerinden alınan güvence bedelinin, verilen hizmetin türüne göre ön görülecek birim miktar üzerinden belirlenmesi ve alındığı tarihteki değerini koruyacak şekilde iade edilmesi hususunun görüşülmesi.